Z

Zelfgenoegzaamheid = Het meestentijds tevreden zijn over onze eigen ik en onze handelingen (synoniemen: ijdelheid, arrogantie, eigendunk,…).

Zorgmijders = Mensen die zich onttrekken aan behandeling en begeleiding.

Zorgprogrammering = Een manier om zorg af te stemmen op de behoeften van de cliƫnt.