West-Vlaanderen

Zelfhulpgroepen

Sos Almedrua vzw = SOS Almedrua vzw , ondersteunt de volgende zelfzorggroepen - Diverse verslavingen : alcohol-medicatie -drug en andere . Met als prioriteit < breken > met de verslaving. Indivuduele hulp aan familieleden van verslaafden, hoe omgaan met depressie. SOS almedrua vzw, richt voor deze zelfzorggroepen samenkomsten in waarbij de fundamentele waardigheid en respect van het individu centraal staat.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Zelfhulpgroep Depressie: Praten met Magda = De sessies zijn bedoeld voor diegenen die aarzelen om de stap naar hulpverleningen te nemen, die wat ervaringen willen horen van andere, die na hun therapieën met lotgenoten ervaringen willen uitwisselen, die hun strijd overwonnen hebben en voor alle geïnteresseerden( een opportuniteit voor mensen die aarzelen om de stap te zetten naar hulpverleners. Prijs 5€ per sessie

  • Klik hier voor meer informatie.

CGG Prisma vzw = Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. De doelgroepen van dit centrum zijn: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Er wordt een specifiek zorgaanbod geboden aan: Personen slachtoffer van kindermishandeling, daders van seksuele delicten, personen met verslavingsproblemen, personen geconfronteerd met levensbedreigende ziekten, ex- gedetineerden en personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidszorgproblematiek.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

CAW &JZ Middenkust vzw = Centrum Algemeen Welzijnswerk en Jeugdzorg Middenkust,
Naast de verwijzende instanties binnen de Bijzondere Jeugdzorg, beschikt het CAW & JZ Middenkust over vier toegangspoorten.
Via deze toegangspoorten krijg je toegang tot een brede waaier aan diensten dat ondermeer onthaal, ambulante hulpverlening, woonbegeleiding en preventie omvat.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Organisaties/voorzieningen

Kliniek St.-Jozelf = De Kliniek St.-Jozef vzw, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, is een middelgroot ziekenhuis en richt zich tot mensen met psychiatrische, psychische en verslavingsproblemen.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.
  • U kan meer informatie hier vinden.

P. C. Sint-Amandus = Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus bestaat uit 18 ziekenhuisafdelingen en 4 psychiatrisch-verzorgingstehuis-afdelingen. Deze afdelingen bieden een specifiek psychiatrisch zorgaanbod aan, al dan niet binnen een bepaalde zorgcluster. Ziehier het behandel- en zorgaanbod in het P. C. Sint-Amandus: crisiszorg, verslavingszorg, psycho-organische zorg, psychiatrische intensieve zorg, institutionele structurerende integrerende zorg, forensisch psychiatrische zorg, gerontopsychiatrische zorg, psychomentale zorg, psychosezorg, sociaal psychiatrische zorg.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

H.Hart Ieper = Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Ieper: Sinds 1900 biedt het ziekenhuis zorg en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.