Vlaams-Brabant

Zelfhulpgroepen en belangrijke (zelf)hulpsites

Werkgroep tegen gokverslaving = een orgaan van de zelfhulp groepen vereniging hulp aan gok verslaafden en omgeving. Iedereen met een gokverslaving kan bij ons terecht. Iedereen die van zijn gokverslaving af wil kan contact opnemen, deelname aan de groepsgesprekken is gratis.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële site.

Organisaties/voorzieningen

Centrum voor Geriatrische Geneeskunde = heeft als doelgroep zieken met een aandoening die reeds een actieve behandeling hebben ondergaan maar wiens gezondheidstoestand een verdere hospitalisatie, met het oog op een medische behandeling en verzorging, vergt.

Vlaams patiëntenplatform = Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen. Zijn hoofdkantoor is gelegen in Heverlee. Het VPP streeft naar toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. Om dat te bereiken is het nodig dat patiënten actief deelnemen aan de uitbouw van gezondheidsbeleid en gezondheidszorg.De projecten van het VPP worden gedragen door ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen. Patiëntenrechten, onafhankelijk klachtrecht voor patiënten, toegankelijkheid van zorg, gelijke kansen op vlak van verzekeringen, werkgelegenheid, medicatie,… zijn belangrijke aandachtspunten in de werking.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.