T

Tolerantie = Gewenning.

Toxicologie = De leer van de giftige stoffen.

THC = Tetrahydrocannabinol.

Trauma = Schokkende zielsaandoening die een blijvende stoornis veroorzaakt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License