Statistieken

Exceloefening van leden


Andere interessante statistieken

 • Hier vindt u percentages van zelfgerapporteerde depressies.
 • Hier vindt u cijfers in verband met overmatige alcoholconsumptie.
 • Hier vindt u cijfers in verband met zelfdoding in ons land.
 • Hier vindt u cijfers in verband met de prevalentie (=het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking) van mentale stoornissen bij volwassenen in België.
 • Hier vindt u de invulling van de theoretische programmatie van psychiatrische ziekenhuizen op basis van de vestigingsplaats volgens de zorgregio-indeling. Klik hier om de officiële website te raadplegen.
 • Hier bevinden zich de resultaten over een telefonische enquête uitgevoerd door centrum ter preventie van zelfdoding, ASPHA.

Interessante websites met cijfers:

 • Hier kunt u klikken om de website met de cijfers in verband met depressie en zelfdoding te raadplegen.
 • Hier kunt u klikken om de cijfers over het aantal voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg te bezichtigen op de site van zorg en gezondheid. Onderaan de site kunt u ook de exceltabellen openen.
 • Hier kunt u de programmacijfers voor de geestelijke gezondheidszorg terugvinden, samen met de bijhorende informatie.
 • Hier vindt u de site waar het overzicht staat van de cijfers over de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
 • Hier vindt u de cijfers van de leeftijd en het geslacht van cliënten die behandeld worden door centra geestelijke gezondheidszorg.
 • Hier kunt u de cijfers terugvinden in welke streken de meeste en minste cliënten wonen van een CGG.
 • Hier vindt u de cijfers terug van de leefsituatie en het beroep van de cliënten van het CGG.
 • Hier kunt u de cijfers terugvinden van hoe jongeren terechtkomen bij een CGG.
 • Hier vindt u de cijfers terug van hoe volwassenen terechtkomen bij een CGG.
 • Hier kunt u de cijfers terugvinden van hoe ouderen terechtkomen bij een CGG.
 • Hier vindt u de cijfers terug met welke problemen cliënten naar een CGG gaan.
 • Hier kunt u klikken om de cijfers te raadplegen over de wachttijd op een behandeling bij een CGG.
 • Hier vindt u de site waar de cijfers terug te vinden zijn over de duur van een behandeling bij het CGG.
 • Hier kunt u de cijfers van de activiteiten terugvinden die tijdens een zorgperiode in een CGG plaatsvinden.
 • Hier vindt u de cijfers terug over hoe dat zorgperiodes ten einde lopen.
 • Hier kunt u de personeelscijfers terugvinden van CGG's.
 • Hier vindt u de cijfers van de evolutie van de gemiddelde ligduur en bezettingsgraad op de A-diensten (= PAAZ).
 • Hier kunt u de cijfers over grootste zorgaanbieder (ziekenhuis) per gemeente en per provincie raadplegen.
 • Hier vindt u de rangschikking van de categoriale en algemene ziekenhuis op basis van het aantal erkende bedden.
 • Hier kunt u de cijfers van het aantal algemene ziekenhuizen terugvinden.
 • Hier vindt u de statistieken over de evolutie van het aantal psychiatrische ziekenhuizen, uitbatingsplaatsen en bedden.
 • Hier kunt u de cijfers over de evolutie van het aantal hospitalisatiebedden terugvinden van een algemene ziekenhuis.
 • Hier vindt u de cijfers over de spreiding van het aantal ziekenhuizen in het Vlaamse Gewest, met een onderverdeling per dienst.
 • Hier kunt u de statistieken over de spreiding van het aantal psychiatrische ziekenhuisbedden per dienst in het Vlaamse Gewest raadplegen.
 • Hier vindt u de cijfers terug van de evaluatie depressie en zelfdoding via de gezondheidsenquête. De recente depressieve problemen en zelfgerapporteerde depressies zijn in kaart gebracht.
 • Hier bevinden zich de cijfers over ernstige zelfdodingsgedachten, afkomstig van de evaluatie depressie en zelfdoding via de gezondheidsenquête.
 • Hier kunt u de cijfers terugvinden over de evaluatie van de gezondheidsdoelstellingen in verband met zelfdoding en depressie via sterftecijfers.
 • Hier vindt u de statistieken van patiënten met een nieuwe episode van een depressie die terechtkomt in een huisartsenpraktijk.
 • Hier bevinden zich de cijfers over suïcidepogingen bij patiënten die in behandeling zijn bij huisartsen.
 • Hier kunt u de statistieken terugvinden over de geestelijke gezondheid van jongeren in verband met depressies en zelfdoding.
 • Hier vindt u de kenmerken van suïcidepogingen in Gent en Vlaanderen terug aan de hand van informatie en statistieken.
 • Hier vindt u de site van de Belgische preventieve organisatie voor suïcide en de bijhorende statistieken.
 • Hier bevindt zich de site waar de doodsoorzaken beschreven worden in België.
 • Hier vindt u de statistieken afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie over de zelfdodingscijfers per land en per continent.
 • Hier kunt u de zelfdodingscijfers raadplegen van België, van de site Wereldgezondheidsorganisatie.
 • Hier vindt u een site terug waar lokale statistieken terug te vinden zijn per domein, provincie en stad of gemeente.
 • Hier vindt u een site terug waar exceltabellen terug te vinden zijn over allerlei domeinen in Vlaanderen.