R

Recessief = Onderdrukt.

Recidiveren = Herhaling van bepaalde ziekelijke processen of verschijnselen.

Religiositeit = Godsdienstigheid.

Resocialiseren = Weer aanpassen aan het maatschappelijk leven.

Respijtzorg = Het tijdelijk overnemen van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorg door beroepskrachten of vrijwilligers in de vorm van thuisopvang, dagopvang, kortdurende opname enz.

Rigide = Met strenge morele principes (≈ star).

Rumineren = 1) Herhaaldelijk overdenken 2) Herkauwen 3) Wikken en wegen