Politieke bronnen

Minister van Volksgezondheid:

Laurette Onkelinx (PS), heeft op dit moment de bevoegdheid over ons thema, nl. Psychiatrie. Ze werd bekend door haar voorstellen rond het familierecht en omwille van haar wetsontwerp 'de bilocatiewet', die op 4 september 2006 verscheen in het Belgische Staatsblad. Nu is ze vooral actief als vicepremier, als minister van Sociale Zaken en als minister van Volksgezondheid.

De Vlaamse overheid staat in voor de erkenning, eventuele subsidiëring en de inspectie van verschillende soorten voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen

 • Klik hier voor meer informatie.

Politieke partijen:

CD&V: Vlaams actieplan suïcidepreventie: 8% minder sterfte door zelfdoding tegen 2010.
Men streeft naar:

 • Geestelijke gezondheid m.b.t. het individu en de maatschappij bevorderen
 • Laagdrempelige telezorg bevorderen
 • Deskundigheid van professionelen bevorderen en netwerking optimaliseren
 • Aanbevelingen voor de media met betrekking tot berichtgeving over zelfdoding
 • Beschikbaarheid van middelen verminderen
 • Klik hier voor meer informatie.

GROEN!: Mieke Vogels' conclusies uit de hoorzittingen commissie Jeugdzorg.
Men concludeert:

 • Geef kinderen meer ruimte
 • Pak de kinderarmoede aan en garandeer gelijke kansen
 • Heroriënteer de middelen voor opvoedingsondersteuning
 • Ga voor de vermaatschappelijking van de zorg
 • Decentraliseer de Integrale Jeugdhulpverlening
 • Maak eindelijk werk van een netwerk rechtstreeks toegankelijke hulp
 • Herwaardeer de consulent in de jeugdzorg als trajectbegeleider
 • Doe onderzoek naar jeugdzorg
 • Investeer in hulpverlening voor jongvolwassenen
 • Klik hier voor meer informatie.

N-VA: De onderstaande link zal u doorverwijzen naar een grondige analyse over de Vlaamse (geestelijke) gezondheid.
Men bespreekt:

 • Preventie
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Klik hier voor het pdf bestand.

Vlaams Belang: In één week vier drugsdoden. Dat is veel, zeer veel, vooral als men bedenkt dat de vier gestorven zijn na het gebruik van methadon. Een volledig nieuwe drug als het ware. Het Vlaams Belang vindt al langer dat er te gemakkelijk langsheen de drugsproblematiek wordt gewandeld. Het Vlaams Belang klaagt al langer dan vandaag het toenemend druggebruik aan.

 • Klik hier voor het huidige artikel.

Sp.a: Kanker, jaarlijks lijden er duizenden mensen aan in ons land, niet alleen is dat een mentale last en zorgt dit voor depressies ook financiëel zorgt dit voor overlast. Je hebt geen tijd meer om brood op de plank te krijgen en valt daarop op een uitkering, waardoor mensen alleen maar dieper in de put geraken.

Sp.a senator Marleen Temmerman pleit voor verbetering :

 • Het verruimen en veralgemenen van de derdebetalersregeling.

Minister van armoede Ingrid Lieten pleit dan weer :

 • Aanbieding van poets en oppashulp in functie van het inkomen.
 • Het invoeren van een maximumfactuur in de thuiszorg.

Het huidige artikel is hier te vinden.

PS: Ons systeem is een van de meest efficiënte in de wereld, maar het moet constant worden opgewaardeerd tot een betere ondersteuning aan de behoeften, zoals kanker, chronische ziekten en preventie. Het moet ook worden geherfinancierd voor de lange termijn, de PS leidt dus tot een voortdurende strijd dat er voldoende middelen worden toegewezen aan ons stelsel van sociale zekerheid.

Bespreking
Niets staat stil. Door de bloeiende wetenschap, komt ons stelsel van sociale zekerheid vaak in het gedrang. Het is bijna onmogelijk om ze bij te blijven, maar ze kunnen niet anders. Om de mensen te helpen moeten ze blijven bijbenen. Indien dit niet zou gebeuren, zou het kunnen dat binnen een aantal jaar de armoedecijfers de lucht in gaan. Medische kosten zijn namelijk extreem duur, indien er niet tussengekomen wordt door een ziekenkas.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website van de partij.