P

Pathologie = Het bestuderen van het ontstaan en verloop van ziektes (ziekteleer).

Pelgrimage = Een reis maken naar een speciale plek (meestal bedevaartsoord) die een bijzondere betekenis heeft binnen de religie.

Perceptie = Waarneming.

Persisteren = Volharden.

Pragmatisch = Op nut en bruikbaarheid gericht.

Pre-oedipale problematiek =Vooraf betrekking hebbend op het oedipuscomplex.

Prevalentie = Het aantal zieken of ziekten in een populatie op een gegeven moment.

Psychogenese = Het aandeel van psychologische processen bij het ontstaan van lichamelijke aandoeningen.

Psychogeriatrie = Een geneeskundig specialisme voor de behandeling van bejaarden met betrekking tot psychologische verschijnselen.

Psychose = Een geestesziekte waarbij men wanen heeft.

Psychopathologie = Geneeskunde leer der geestes – en zielsziekten.

Prevalentie = Het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap of gebied dat er op een bepaald ogenblik is.

Prodromaal = Wat aan een ziekte voorafgaat.