Oost-Vlaanderen

Zelfhulpgroepen

Altis = Altis is een zelfhulpgroep voor mensen die kampen met een depressie. Lotgenoten praten, vinden kracht en de hoop om uit dit diep dal te komen. Ze zijn bereid eigen ervaringen te delen met de groep. Af en toe wordt een beroep gedaan op een professionele hulpverlener. Wat verteld wordt, is vertrouwelijk en blijft onder de groepsleden.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

PAS(S)-groep = Een zelfhulpgroep voor en door (jong-)volwassenen met autisme.


Organisaties/voorzieningen

Drugpunt = Kortdurende individuele begeleiding van druggebruikers met beginnende problemen en hun omgeving.

  • U kan meer informatie hier vinden.
  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

P.C. Dr. Guislain = Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain te Gent omvat, verspreid over 5 campussen: een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, een uitgebreide poliklinische werking en een psychiatrisch verzorgingstehuis.
Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain biedt aan patiënten en bewoners een flexibel en ruim therapeutisch aanbod, dat ook met zorg afgestemd is op de gezinsleden. Door middel van een geïndividualiseerde behandeling beogen we voor elke patiënt/bewoner het hoogst mogelijke therapeutisch resultaat en het meest haalbare niveau van reïntegratie.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Sint-Jan Baptist = Dit Psychiatrisch Centrum is een instelling van de Broeders van Liefde te Zelzate. Deze instelling is opgericht door kanunnik P.J Triest. Hij had een speciale gevoeligheid voor mensen in nood en hij probeerde vanuit de middelen die hij had en zijn christelijke spiritualiteit mensen in nood te helpen. Nu, deze tijd, richten ze zich in hun ziekenhuis tot 5 doelgroepen: volwassenen kortdurende zorg, volwassenen langdurende zorg, verslavingszorg, ouderenzorg en forensische patiënten. Hiernaast is er ook nog een psychiatrisch verzorgingstehuis voor bewoners met langdurige of blijvende psychische/psychiatrische kwetsbaarheid en bewoners met verstandelijke beperking. Samen met deskundigen werken ze samen met de patiënten en bewoners aan hun genezingsproces, (re)integratieproces in de maatschappij of in een beschermde woonomgeving. Hun slogan is dan ook : “Samen worden we beter”.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Autisme Centraal = Kennis- en ondersteuningscentrum met theoretische en praktische expertise omtrent autisme.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op hun website.

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) = Helpt je met informatieverlening, netwerking, belangenbehartiging, fondsenwerving, ervaringsuitwisseling… omtrent autisme.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op hun website.

De Kiem = een therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving.

  • Klik hier om kort wat meer informatie over De Kiem te lezen.
  • Klik hier om een kijkje te nemen op hun website.