N

NEMESIS = Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Dit is een grootschalige studie naar de psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar.

NEMESIS-1- = De nadruk ligt sterk op internaliserende aandoeningen, zoals depressieve stoornissen en angststoornissen.

NEMESIS-2- = Deels herhaling van NEMESIS -1-, maar hier ligt de nadruk op de zogenaamde externaliserende aandoeningen, zoals ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheid.

Neurotransmitter = Stof die in de synaps de elektrische prikkels tussen zenuwcellen overdraagt.

'Neuro-imaging'-technieken = Hiermee kunnen hersenprocessen die ten grondslag liggen aan het executief functioneren bestudeerd worden. De neuro-imaging-technieken worden gebruikt om de hersenactiviteit plaats te meten.

NNS = Nederlandstalige Narcisme Schaal.