M

Majeure depressie = Bij de majeure depressie staan een aantal welomschreven symptomen op de voorgrond. Waaronder een gebrek aan levensdrang, doorslaapproblemen, gewichtsverlies en schommelingen in het humeur tijdens het verloop van de dag. Vaak functioneert men slecht op biologisch gebied. Een majeure depressie is in het algemeen heel ernstig.

Metabolieten = Chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel.

Melancholie = Een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen.

Mesolimbisch dopaminesysteem = Het mesolimbische dopaminesysteem speelt een belangrijke rol bij het beloningssysteem, motivatie en euforische gevoelens.

Mood Congruent Memory Recall = Verwijst naar de vaststelling dat mensen zich voornamelijk dingen herinneren waarvan de valentie of affectieve kleur overeenkomt met de huidige stemming waarin ze zich verkeren.

Morbiditeit= Het ziektecijfer.

Mortaliteit= Het sterftecijfer.