L

Lege artis = Letterlijk: door de wet, lex, van de kunst, is een uitdrukking die door artsen wordt gebruikt als ze aan willen geven dat ze een bepaalde handeling kort aangeven maar wel bedoelen dat die met de nodige zorgvuldigheid op de gebruikelijke medische wijze wordt verricht.

Legitimeren = Als echt verklaren, wettigen.

Longitudinaal onderzoek = Onderzoek waarbij men dezelfde proefpersonen in de loop van de tijd volgt en op vaste momenten onderzoekt, meestal verspreid over verscheidene jaren.

LRI = Life Regards Index.

Letaliteit = De mate van de dodelijkheid van een fenomeen.

Levercirrose = Verschrompeling van de lever na langdurige beschadiging, als gevolg van onder andere leverontsteking en alcoholmisbruik.