K

Katatonie = Verstarring.

Klinisch pad = Multidisciplinair zorgplan op een tijdsas, dat zowel klinische als transmurale processen kan omvatten.

Kwantificeren = In getal uitdrukken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License