H

Harm reduction = Het beperken van de schade.

Hedonisme = Een filosofische levensleer die stelt dat genot het hoogste goed is (Hèdonè = Grieks voor genot).

Hostel = Een eenvoudige overnachtingsgelegenheid, bv. voor jongeren of verslaafden.