G

GHB = De afkorting GHB staat voor 4-hydroxybutaanzuur. Ook wel gamma-hydroxyboterzuur genoemd, een andere naam voor hetzelfde middel. Het komt in kleine hoeveelheden van nature in je lichaam voor. In de uitgaansleven word GHB gebruikt als partydrug.

GGZ = Geestelijke GezondheidsZorg

Geheugen deficit = Gebrek.

Generalist = Iemand die zich met een geheel vakgebied bezighoudt en zich niet in een specifiek onderdeel gespecialiseerd heeft.

Gerontoloog = Specialist in de ouderdomskunde.