E

E causa ignota = Een onbekende oorzaak.

Empirisch = Op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend.

Epidemiologie = De wetenschappelijke studie van het voorkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.

Etiologie = Een onderdeel van de pathologie dat zich bezighoudt met de oorzaken van ziekten.

Executieve processen = Zijn de complexe hersenprocessen die doelgericht gedrag
en georganiseerd probleem oplossen aansturen.

Exploitatie = Het uitbaten van bezittingen, vooral winstgevend.

Extramuralisering = Verschuiving van zorg binnen instellingen naar zorg aan zelfstandig wonende mensen (=vermaatschappelijking van de zorg).

Extravert = Naar buiten gekeerd, naar de buitenwereld georiƫnteerd.

Existentieel = Verband houden met het menselijk bestaan.