Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zelfhulpgroepen en belangrijke (zelf)hulpsites

De Sleutel = De groepen richten zich tot ouders en familieleden van mensen die illegale middelen gebruiken. Door het uitwisselen van ervaringen tracht men elkaar te steunen en te helpen en samen naar oplossingen te zoeken. De Sleutel geeft een e-zine uit waarop men zich via de website kan abonneren.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Organisaties/voorzieningen

PsyCoT = PsyCoT (Psychiatisch Coördinatie Thuiszorg) is een organisatie voor personen met een langdurige, ernstige psychiatrische problematiek die in thuissituatie zitten en de hulpverleners die met hen werken. Er zijn 3 missies: 1. coördinatievergaderingen organiseren met en voor de patiënten en hun hulpverleners, 2. sensibiliseringssessies voor hulpverlener rond het werken met psychiatrische patiënten, 3. coaching van hulpverleners/medewerkers van thuiszorgdiensten die geconfronteerd zijn met "zware" dossiers van psychiatrische patiënten.

v.z.w Participate! = De vzw stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken en hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.