B

Barbituraten = Slaapmiddelen.

Benzodiazepinen = Medicamenten die door de farmaceutische industrie
worden vervaardigd voor toediening als tablet of capsule of als
injectie of zetpil. De belangrijkste werking zijn kalmering, slaperigheid,
spierverslapping en een anticonvulsief effect.

Bipolaire stoornis = Manische depressie; Een tweezijdige stemmingsstoornis waarbij afwisselend episoden met een overdreven opgewekte, hypomane, en een sterk teneergeslagen, depressieve, stemming voorkomen.

BOPZ = Nederlandse termen bij een bijzondere opneming in psychiatrisch ziekenhuis zoals IBS (inbewaringstelling) of RM (rechterlijke machtiging).

Burn-out = Het geheel van klachten als gevolg van langdurig te hoge werkdruk.