Antwerpen

Zelfhulpgroepen en belangrijke (zelf)hulpsites

Instuif-Andante = Instuif is een ontmoetingscentrum voor 'wie contact moeilijk is' en richt zich vooral tot (ex-)psychiatrische patiënten of personen met psychische problemen. Begeleiders organiseren er samen met enkele vrijwilligers en bezoekers ontspannings-, vormings- en sportactiviteiten. Bezoekers krijgen de mogelijkheid contacten te leggen en eventueel een vriendenkring op te bouwen. Instuif kan voor hen een tijdelijke oplossing zijn in een moeilijke periode of een tweede thuis worden. Instuif wil vooral gezelligheid bieden aan mensen die zich alleen of eenzaam voelen en hen helpen hun maatschappelijk isolement te doorbreken.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Organisaties/voorzieningen

CIP - Centrum Integrale Psychotherapie = CIP is een centrum die tot stand kwam als antwoord op de toenemende vraag naar psychotherapeutische hulpverlening. Integraal staat voor benadering vanuit diverse "klassieke" invalshoeken (analytische, systeem, gedrags, creatieve, …) van volwassenen zowel als kinderen, individueel of in groep. Integraal doelt ook op verruiming van therapie binnen een bredere context van zingeving, levenswaarden, algemeen welbevinden. Het centrum wil tevens voorzien in workshops, psychoeducatie, lezingen en culturele evenementen. Ervaren therapeuten verlenen daartoe hun medewerking.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.
logocip.jpg

Opleidingscentrum Autisme (OCA) = Dit centrum biedt cursussen, workshops, lezingen, advies… aan omtrent autisme.

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

't Werk vzw = Een sociale werkplaats voor volwassenen met autisme.

Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette vzw

  • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.