Alle Vlaamse provincies

Zelfhulpgroepen en belangrijke (zelf)hulpsites

Alcoholhulp = Het is een zelfhulpprogramma dat de mogelijkheden biedt om het alcoholgebruik te evalueren en te veranderen. De deelname aan het programma is gratis en anoniem. De persoon in kwestie gaat zelfstandig aan de slag met een aantal stappen om het drinkgedrag te verminderen en te stoppen, gedurende minimaal zes en maximaal twaalf weken.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Anonieme Alcoholisten (AA) = Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Cannabishulp = Cannabishulp is een site waar een zelfhulpprogramma op staat zodat er gestopt of verminderd kan worden met het cannabisgebruik. Er worden tal van informatierijke pagina's beschreven over de gevolgen, de effecten, de werking, … van cannabis. De gebruiker kan ook zelf online begeleiding krijgen rond zijn cannabisgebruik.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Centrum Morele Dienstverlening = In een Centrum Morele Dienstverlening kunnen mensen terecht met een veelheid van vragen: moeilijkheden rond relaties, eenzaamheid, depressie, verlieservaringen,….

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële site.

Centrum ter Preventie van Zelfdoding = Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is een pluralistische vereniging met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Depressie Vereniging (DV) = De Depressie Vereniging is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die leiden aan een depressie, hebben geleden aan een depressie of in hun omgeving iemand hebben met een depressie.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Druglijn = De druglijn is dé Vlaamse service waar je terecht kan met alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Je kan de DrugLijn contacteren via de telefoonlijn, mailservice of via Skype.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Fit in je hoofd = De website werd uitgewerkt door een groep van deskundigen en veldwerkers uit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. De website is gebaseerd op een buitenlandse campagne 'Positive steps for mental health' (The Sainsbury Centre for Mental Health) en op literatuur en onderzoek over 'beschermende factoren' voor de geestelijke gezondheid.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Hoeveel is teveel = De website biedt een zelfhulpprogramma voor cannabisgebruikers die hun gebruik willen reduceren of stoppen. Het is gratis, anoniem en uitsluitend voor volwassen bereikbaar. Oefeningen en opdrachten worden gegeven om meer inzicht te krijgen op het gebruik. Er worden tips en adviezen gegeven over hoe men kan stoppen met zijn/haar gebruik of het onder controle te houden.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Kleur je leven = Deze website biedt een wetenschappelijke onderbouwde online internetcursus waar depressieve gevoelens aangepakt kunnen worden. Er moeten acht zelfstandige lessen gevolgd worden en een terugkomles via geschreven en (in)gesproken info en videomateriaal. Er wordt gebruik gemaakt van een stemmingsdagboek, oefeningen, huiswerkopdrachten en een bibliotheekmogelijkheid. Er verschijnen regelmatig motiverende e-mails in het postvak van de ingeschrevene zodat hij zich voldoende gesteund en ondersteund.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website voelt. Bij ernstige klachten wordt er doorverwezen naar een gepaste, aanvullende hulp.

SIMILES = Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden…kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Slachtofferchat = Deze online-dienstverlening van Sociaal Huis Pandora richt zich tot mensen die slachtoffer werden of dreigen te worden van diefstal, inbraak, slagen en verwondingen, zedenfeiten,… Ook richt het zich tot de familieleden, naasten, nabestaanden of andere nauwbetrokkenen van deze misdrijven. Ook nabestaanden van moord, zelfdoding en dodelijke ongevallen kunnen met al hun vragen, gevoelens, frustraties, ervaringen bij Slachtofferchat terecht.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

SOS Nuchterheid = een vrijzinnig-humanistisch zelfzorg alternatief bedoeld voor mensen met middelenafhankelijkheid of verslaving. SOS Nuchterheid is anoniem. Partners, familie en vrienden kunnen ook terecht voor hulp en informatie.
Ze zijn actief aanwezig op 17 locaties doorheen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Tele-onthaal = Bij Tele-Onthaal kunt u 24/24 en 7/7 terecht met al uw vragen en problemen. Goed opgeleide vrijwilligers luisteren in alle anonimiteit en vertrouwen. Op vaste tijdstippen kunt u bij Tele-Onthaal ook terecht voor een gesprek via chat.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Ups & Downs = Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van Ups & Downs zo uniek maakt.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Organisaties/voorzieningen

CGG = Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Men kan er terecht met uiteenlopende problemen van psychische, relationele of psychosomatische aard. Sommige centra hebben zich gespecialiseerd in bepaalde probleemgebieden (zoals bv. behandeling van drugsverslaving).

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

CAW = Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) staat open voor mensen met vragen en problemen. Het is eenvoudig om contact op te nemen aangezien het CAW een lage drempel heeft, vlot bereikbaar en gratis is en er zijn geen wachtlijsten zijn.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen = staat in voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de acties die tot doel hebben de zorg voor dementerende personen en hun omgeving te ondersteunen.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid = Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

 • Klik hier om een kijkje te nemen op de officiële website.

OCMW = In elke stad of gemeente vindt u een OCMW, of voluit, een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Wat de taak van het OCMW is, verraadt de naam zelf: het welzijn van elke burger verzekeren.

 • Klik hier om een kijkje in welke stad of gemeente een OCMW te vinden is.