A

Abstractieniveau = Mate waarin men abstraheert in zijn denken of spreken.

Adequaat = Geschikt voor het beoogde doel.

Affectieve kleur = Met gemoedsaandoening verbonden.

Affectieve stoornis = Stoornis waarbij de (langdurige) emotionele toestand van iemand versterkt of juist onderdrukt is.

Algoritme = Systematisch stelsel voor het uitvoeren van berekeningen en de volgorde daarvan.

Anamnese = Voorgeschiedenis van een ziekte, zoals die uit de mededeling van de patiƫnt gereconstrueerd kan worden; vraaggesprek met arts.

Anticonvulsief = Geneesmiddel dat eleptische aanvallen verminderd.

Antipsychotica = Geneesmiddelen die psychotische periodes kunnen verminderen of voorkomen; ze zijn werkzaam tegen symptomen als hallucinaties, wanen, verwardheid en sterke angstgevoelens.

Ambulante begeleiding = Thuisbegeleiding.

Amfetamine = Een synthetische drug. In de volksmond wordt de drug ook wel speed, pep of spit genoemd.

Arbitrair = Willekeurig.

As I-stoornis = Alle verschillende stoornissen met uitzondering van de persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid.

Attention Deficit Disorder (ADD) = Een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.

Autismespectrumstoornissen = Een verzamelnaam voor ernstige ontwikkelingsstoornissen van de sociale wederkerigheid en de (non-) verbale communicatie, die gepaard gaan met een star en beperkt repertoire van gedrag en interesses.

Autobiographical memory test = Trefwoordentaak

Auto-intoxicatie = Zelfvergiftiging.

Automutilatie = Zelfverminking of zelfbeschadiging.