Welkom geïnteresseerde bezoekers

Bij het klikken op de foto vindt u informatie over de leden van site, wie we zijn, en wat ons doel en visie is.

SOVA%20klein.jpg

De opbouw van onze site is gebaseerd op out-of-the-box denken rond ons jaarthema. Daarom bevat onze site veel uiteenlopende informatie uit de psychologische sector. Toch hebben we gepoogd om ons onderwerp af te bakenen tot de kernwoorden psychiatrie, verslavingen, therapieën, beweging en gezondheid.

Op de horizontale lint bovenaan vindt u 'ledenlijst', 'artikels', 'organisatie en voorzieningen', 'specialisten', 'actua', 'trefwoordenlijst' en 'literatuurlijst'.
Bij 'ledenlijst' vindt u een voorstelpagina van elk lid. Dus mocht u vragen hebben rond een bepaald artikel of pagina dat geschreven is door een lid, u kan deze gerust contacteren door de eb.seviv.tneduts|maanrethca.maanroov#eb.seviv.tneduts|maanrethca.maanroov.
Onder het kopje 'artikels' vindt u alle artikels terug die behandeld werden door de leden. U kan er een PowerPoint raadplegen over het artikel.
Bij 'organisatie en voorzieningen' worden alle organisaties en voorzieningen per provincie besproken en toegelicht, van zelfhulpinstanties tot ambulante, semi-residentiële en residentiële voorzieningen en organisaties. Onder het kopje 'specialisten' vindt u enkele personen die gespecialiseerd zijn rond het onderwerp van onze site.
Bij 'actua' kunt u recente krantenartikels vinden die te maken hebben met het onderwerp van deze site in ruime zin. Daarna vindt u de 'trefwoordenlijst'. Hier worden alle moeilijke en/of belangrijke termen nog eens extra verduidelijkt. De bibliografie van onze artikels en andere geraadpleegde bronnen werd geklasseerd onder het laatste kopje 'literatuurlijst'. Er wordt overzichtelijk een bronnenlijst weergegeven op basis van onze artikels en nuttige, interessante referenties

Nu we de horizontale lint besproken hebben, bespreken we de verticale rechterzijlint.
Als u op het woordje 'welkom' klikt, komt u bij onze homepage uit. Na het woordje 'welkom' staat er 'project'. Op deze pagina vindt u de informatie terug over ons project, wat het doel is, de organisatie, de dingen die bekomen werden, et cetera.
Daarna vindt u de woorden 'verslagen', 'sociaal-wetenschappelijk', 'juridisch', 'politiek' en 'statistieken'. Op deze pagina's vindt u belangrijke informatie en gegevens over bepaalde onderwerpen die te maken hebben met ons project. Als volgt vindt u de 'werkdocumenten'. Op deze pagina vindt u onze evolutie van ons werk, hoe we ons project hebben aangepakt, en dergelijke.
Als laatste vindt u de pagina 'contact'. Dit is een pagina speciaal gemaakt voor alle bezoekers die vragen hebben of opmerkingen en deze ons willen stellen of mededelen. We zouden het natuurlijk op prijs stellen als u van deze pagina gebruik maakt. Uw kennis kan de onze verrijken!

Dit filmpje laat je al eens kennismaken met één van onze thema's: verslaving.

Hopelijk hebben jullie wat aan onze site!

Met vriendelijke groeten,
De leden van PAAZ